Părintele Cleopa – Predica la Adormirea Maicii Domnului

adormirea-maicii-domnului 1314 x 600Iubiţi credincioşi,

Toate praznicele de peste an din Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare, rânduite spre cinstirea sfinţilor, aduc mare bucurie duhovnicească binecredincioşilor creştini. Dar oricât de mare ar fi slavoslovia pe care o aducem sfinţilor, ea nu se poate asemăna cu aceea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu, Ziditorul sfinţilor.

 

Astăzi nu este praznic de sfinţi, nici de îngeri. Astăzi Biserica lui Dumnezeu cea dreptmăritoare prăznuieşte şi sărbătoreşte pe Împărăteasa tuturor îngerilor şi a tuturor sfinţilor.

Vindecarea lunaticului- Tâlcuirea Sfântului Teofilact

vindecarea-lunaticului (1)Şi mergand ei spre multime, s-a apropiat de El un om, căzăndu-l in genunchi şi zicănd: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea in apă.

Acest om se arată a fi foarte necredincios Si din cele zise către el de Hristos: „O, neam necredincios”, dar şi pentru ca-i prihăneşte [invinuieşte] pe ucenici, [după cum se vede mai departe].

Oare, luna pricinuia acestea?…

Duminica a-X-a după Rusalii – Vindecarea lunatecului – Sfântul Teofan Zăvorâtul

duminica-vindecarii-lunaticului Dupa coborarea de pe muntele Schimbarii la Fata, Domnul il vindeca pe tanarul indracit. Tamaduirii i-a premers o mustrare pentru necredinta, pe care a infatisat-o ca fiind pricina pentru care indracitul nu putuse fi vindecat de catre ucenici. De a cui necredinta era vorba, a tatalui care-l adusese, a poporului care se adunase, ori poate chiar a ucenicilor, nu stim; vedem insa ca necredinta inchide usa milostivului acoperamant si ajutor al lui Dumnezeu, in vreme ce credinta o deschide.…

Sfantul Ioan Gura de Aur despre vindecarea lunaticului

Vindecarea-lunaticului2

„Venind ei spre mulţime, s-a apropiat de El un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicînd: «Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi rău pătimeşte; de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă. Şi l-am dus la ucenicii Tai şi n-au putut să-l vindece”.

“Scriptura ni-l arată pe acest om foarte slab în credinţă. Din multe fapte se vede aceasta: din cele spuse de Hristos: „Toate sînt cu putinţă celui ce crede”; din cele spuse chiar de cel care a venit la Hristos: “Ajută necredinţei mele!”; din porunca dată de Hristos demonului ca să nu mai intre în fiul lui; şi în sfîrşit din cele spuse de om lui Hristos: “Dacă poţi!”     Aş putea fi însă întrebat:

– Dar dacă necredinţa aceluia a fost de vină că ucenicii n-au scos demonul din fiul lui, pentru ce Hristos îi mai învinuieşte?…

Cuvânt la Schimbarea la Faţă – SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

schimbarea-la-fata„ Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan,fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte.

Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor… ”(Matei 17, 1-2) 

Pentru ce a luat Domnul cu Sine numai pe cei trei Apostoli? Pentru că ei întreceau pe toţi ceilalţi.

 

Petru se deosebea şi prin aceea că iubea foarte mult pe Domnul, Ioan prin aceea că era foarte iubit de Domnul, iar Iacov prin răspunsul ce-l dăduse împreună cu fratele: „Putem bea paharul” (Matei 20, 22).…

Omilia Sf. Teofan Zăvorâtul la Schimbarea la față a Domnului

Schimbarea_la_fataPrin schimbarea Sa la faţă, Domnul arată la ce slavă ridică El în sine firea omenească.

Schimbarea la faţă a omului lăuntric este însă cu neputinţă fără harul dumnezeiesc, care se dă prin Sfintele Taine.

“Prăznuind Schimbarea la Faţă a Domnului, suntem datori să ne însuşim însemnătatea ei şi să dăm chip în noi înţelesului ei. Nu pentru Sine însuşi a arătat Domnul, prin Schimbarea la Faţă, slava Dumnezeirii Sale în omenitate, ca Cel slăvit dinainte de veci.…

Predică la Schimbarea la Faţă a Domnului – Arhimandrit Cleopa Ilie

schimbarea_la_fata_0Părinţilor şi fraţilor şi iubiţi credincioşi, în cele ce urmează vă vom arăta mai întâi cum a luat fiinţă acest praznic, amintindu-ne ce s-a întâmplat odinioară pe Muntele Taborului. Apoi vom tâlcui din Sfânta Scriptură învăţăturile cele tainice care s-au descoperit la această Schimbare la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la 33 de ani ai vieţii Sale, înainte de patima Sa, a început a spune dumnezeieştilor Săi ucenici: „Iată, ne suim în Ierusalim şi Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor păcătoşi, şi-L vor bate pe El, şi-L vor scuipa pe El, şi-L vor răstigni pe El, şi-L vor omorî pe El, şi a treia zi va învia” (vezi Marcu 8, 31; Matei 16, 23).…

Predică la Schimbarea la Față – Părintele Sofian Boghiu

69263_schimbarea-la-fata„Doamne, bine este sa fim noi aici” (Matei 17, 4)

In fiecare an, la 6 august, praznuim una dintre cele mai mari sarbatori crestine – Schimbarea la Fata a Mantuitorului pe muntele Tabor.

 

Este cu adevarat mare acest Praznic, pentru ca acolo pe Tabor Mantuitorul insusi Si-a aratat, ca intr-o strafulgerare, slava Sa dumnezeiasca inaintea Apostolilor Sai. Pana acum, Sfintii Apostoli vazusera si se uimisera numai de minunile Lui, care erau mari si puternice, semne ale dumnezeirii Sale.…

Duminica Înmulțirii pâinilor – Tâlcuirea Sfântului Teofilact

inmultirea_painilor14, 13-14: Dar, aflând, mulţimile, au venit după El, pe jos, din cetăţi Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor.

Credinţă arată noroadele, de vreme ce, ducându-Se lisus, mulţimile merg după El. De aceea şi primesc vindecările, ca plată a credinţei, câci merge „după El, pe jos” şi fără de hrană, toate acestea sunt lucruri (fapte) ale credinţei.

 

14, 15-16: Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul mulţimilor, ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare lisus însă le-a răspuns N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce

Ucenicii sunt (şi se arată] iubitori de oameni, că poartă de grijă norodului şi din această pricină nu vor să-i lase să flămânzească.…

Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum – Tâlcuirea Sfântului Teofilact

Vindecarea-orbului-15Evanghelia de la Matei IX 27-35 

9, 27: Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El, strigând şi zicând: miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.

Orbii, ca lui Dumnezeu îi ziceau „miluieşte-ne”, iar ca unui om îi ziceau „Fiule al lui David”. Că vestită era aceasta la iudei, anume că Mesia din sămânţa lui David va să vie.

 

9, 28: După ce a intrat în casă, au venit Ia el orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta Zis-au Lui: Da, Doamne!