Predica Pr.Cleopa Ilie la Tăierea împrejur a Domnului (Despre creşterea copiilor)

taierea_imprejur_a_domnului_1Părinţilor, fraţilor şi iubiţi credincioşi,
Astăzi, Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare, Biserica Răsăritului, prăznuieşte Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca şi pe Marele Vasile, adică pe Sfântul Vasile cel Mare. În predica ce urmează vom vorbi puţin despre acest prea luminat praznic al Tăierii-împrejur, dar şi despre viaţa şi minunile Marelui Vasile. Mai întâi, să ştiţi că, înainte cu 2406 ani de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, a trăit un patriarh prea fericit, ales de Dumnezeu, Avraam, din a cărui seminţie, după credinţă, ne tragem toate popoarele pământului.…

Predica Sf. Ioan Gură de Aur la Tăierea împrejur a Domnului (Despre creşterea copiilor)

taierea-imprejur-a-domnului1Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus (Luca 2, 51)

Când Apostolul vorbeşte despre însuşirile cele bune ale unei văduve, aminteşte, mai înainte de toate, că ea trebuie să fi crescut copii (I Timotei 5, 9-10).
Însă cuvântul „creştere” el nu-l ia într-un înţeles obştesc, de jos, precum mulţi înţeleg aceasta, că adică văduva nu trebuie să fi lăsat copiii săi să moară de foame.

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare – Scrieri I [PSB 17]

Sfântul Vasile cel Mare – Scrieri II [PSB 18]

Sfântul Vasile cel Mare – Scrieri III [PSB 12]

Sfântul Vasile cel Mare – Constitutiile ascetice

Sfântul Vasile cel Mare – Asezamintele calugaresti

EPISTOLA 22 – Despre desavarsirea vietii monahilor (crestinilor)

EPISTOLA 2 – Catre prietenul Grigorie

Sfântul Vasile cel Mare – Despre Post

Sfântul Vasile cel Mare – Despre Botez

Predica PARINTELUI CLEOPA ILIE la Sfantul Apostol şi Arhidiacon Ştefan (27 decembrie )

sf.StefanIar Ştefan, fiind plin de har şi de putere, făcea minuni şi semne mari întru popor (Fapte 6, 8)

“Iubiţi credincioşi,

Astăzi, Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare sărbătoreşte pe Sfîntul, Slăvitul Apostol, Întîiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Astăzi, a treia zi după Naşterea Domnului, prăznuim pe Apostolul Ştefan, uşa mucenicilor, sluga cea dreaptă, preaînţeleaptă şi plină de dragoste şi de credinţă; pe următorul cel adevărat al Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, care mai înainte de alţii şi-a pus sufletul său pentru dragostea lui Hristos şi L-a mărturisit cu mare şi înflăcărată credinţă în faţa iudeilor şi mai-marilor lor.…

Pătimirea Sfîntului Întîiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan(27 decembrie)

P1230280aDomnul nostru Iisus Hristos, după săvîrşirea tainei mîntuirii noastre, înălţîndu-se la cer, şi pe Sfîntul Duh, Care de la Tatăl purcede trimiţîndu-L în limbi de foc, iar Biserica cea dintîi începînd a se înmulţi, au cîrtit elinii împotriva evreilor. Nu acei elini care se închinau idolilor, pe care Sfînta Scriptură îi numeşte limbi, pentru că acelora, în acea vreme, încă nu li se deschisese uşa credinţei şi încă nu li se propovăduise cuvîntul mîntuirii.…

Predica parintelui Sofian Boghiu la SFANTUL INTAIUL MUCENIC SI ARHIDIACON STEFAN

sf_stefan“Frati crestini,

V-a adus aici la slujba, langa sfantul altar, dragostea si respectul pentru sfantul Stefan. [Cred] în chip deosebit aceasta. Merita aceasta dragoste cel care pentru Hristos si-a dat viata, sfantul mucenic arhidiacon Stefan. El este cel dintai martir crestin. A mai fost ucis sfantul apostol Iacov, fratele sfantului apostol Ioan, ucis de Irod cu sabia în piata publica din Ierusalim, dar a fost al doilea mucenic, al doilea ucis pentru Hristos.…

Cuvânt la Naşterea Domnului (25 decembrie) – SF.IOAN GURA DE AUR

icoana_nasterea_domnului_2Ceea ce patriarhii cu mare dor au aşteptat, proorocii au prezis, drepţii au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de astăzi: Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ şi a locuit între oameni. De aceea, să ne bucurăm şi să ne veselim, iubiţilor!

Dacă Ioan, încă în pântecele mamei sale fiind, când a venit Maria la Elisabeta, a săltat de bucurie, cu cât mai mult noi, astăzi, văzând nu pe Maria, ci pe Insuşi Mântuitorul nostru, trebuie să săltăm cu bucurie şi să prăznuim, să ne minunăm şi să ne uimim de Taina cea mare a întrupării lui Hristos, care covârşeşte toată priceperea omenească.…

Predică la Naşterea Domnului(I) ( 25 decembrie ) – PR.CLEOPA ILIE

143055_nasterea-domnuluiIubiţi credincioşi,

Încă de la începutul lumii simţite şi văzute, Preabunul şi Preaînduratul Dumnezeu i-a mîngîiat pe strămoşii noştrii Adam şi Eva, care căzuseră în păcate, cu nădejdea izbăvirii şi mîntuirii, făgăduindu-le un Răscumpărător. A căzut mai întîi femeia în păcat şi s-a făcut pricină de moarte şi lui Adam şi la tot neamul omenesc. Adam, aducîndu-şi aminte de cuvintele lui Dumnezeu pe care le-a zis către el, că în ziua cînd veţi mînca din pomul oprit, cu moarte veţi muri (Facere 2, 17), era foarte întristat şi deznădăjduit, căci credea că îndată va muri şi el şi femeia lui.…

LA NAŞTEREA LUI HRISTOS – SF.TEOFAN ZAVORATUL

icoana-nasterii-domnuluiNe bucurăm sau nu ne bucurăm în ziua de astăzi? Iată piatra de încercare prin care se arată dacă suntem în legăturile cuvenite cu Domnul ce S-a născut.

Acum este vremea nu pentru învăţături, ci pentru slavoslovire, nu pentru poveţe, ci pentru mulţumire, nu pentru a propune lecţii, ci pentru a vădi bucurie. Deci, cu recunoştinţă să dăm slavă Domnului şi să ne bucurăm întru numele Lui cel sfânt. Slavă negrăitei Tale milostiviri, Doamne, Care nu ne-ai părăsit în căderea noastră amară!…

SFANTUL IOAN GURA DE AUR – Pilda celor poftiti la cina

11G01“Ai văzut câtă deosebire este între fiu şi slugi şi în pilda de mai înainte şi în pilda aceasta? Ai văzut cât de mult se aseamănă aceste două pilde, dar şi cât de mult se deosebesc? Şi pilda aceasta ca şi cealaltă arată îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, marea Lui purtare de grijă şi nerecunoştinţa iudeilor. Dar are ceva mai mult decât cealaltă. Vesteşte mai dinainte şi căderea iudeilor şi chemarea neamurilor; în afară de aceasta mai arată câtă nevoie este de o viaţă virtuoasă şi cât de mare e pedeapsa celor ce n-au grijă de purtarea lor.…