Idei din textul ierarhilor sîrbi

Idei din textul ierarhilor sîrbi:
1. Infecția COVID-19 este mai gravă decît bolile cu care ne-am ciocnit în ultimii ani, dar nicidecum nu este o pandemie mortală.
2. Declararea COVID-19 drept ‘pandemie mortală’ este o lucrare antihristică, orchestrată de OMS, politicieni corupți și mass-media.
3. În doar cîteva săptămîni posibilitatea oamenilor de a se deplasa liber, de a-și cîștiga existența și de a se bucura de mărturisirea liberă a credinței au dispărut.
4. Astfel se testează diverse instrumente dictatoriale (inginerie socială), iar propaganda din mass-media face ca oamenii să accepte aceste măsuri.
5. Criza economică nemaivăzută ce va urma va simplifica și mai mult preluarea controlului total asupra populației.
6. Toate aceste sunt un pretext pentru prigoană asupra Bisericii. Ierarhii sîrbi condamnă măsurile luate de statul sîrb de interzicere a adunărilor religioase.
7. Statul nu trebuie să interzică funcționarea bisericii atîta timp cît alte instituții importante continuă să funcționeze. Altfel doar iese în evidență natura luptătoare-cu-Dumnezeu a statului umanist-secularist.
8. Consideră că aceste măsuri reprezintă începutul prigoanei deschise împotriva Bisericii, iar guvernul Serbiei e declarat anti-creștin.
9. De acum încolo se vor adăuga în ectenii cereri pentru izbăvirea de stăpînirea luptătoare-cu-Dumnezeu.
10. Se declară că interdicțiile autorităților împotriva vieții religioase nu vor fi respectate (în baza constituției Serbiei).
11. Slujbele nu vor fi transmise online, căci asta nu e participare reală la liturghie, ci e profanare și renovaționism/înnoitorism.
12. Se critică poziția ”bisericii” oficiale de acord tacit cu această prigoană.
13. Liturghia reprezintă sinergia/împreună-lucrarea dintre cler și popor. În Ortodoxie nu există liturghie fără popor.
14. Interdicția de a sărbători Sfintele Paști arată că criza COVID-19 nu este doar un proiect de inginerie socială, ci un fenomen duhovnicesc.
15. Se face o paralelă între încetarea Paștelui Ortodox și venirea lui antihrist, pe care ministrul sănătății din Israel (jidov ortodoxal) a spus că îl așteaptă să vină înainte de pesahul iudaic din acest an. Articol emis pe 7 aprilie, pessahul jidovilor a trecut deja, dar expectativa jidovească în privința lui mesia-Antihrist e reînnoită anual.
16. Slujbele și participarea mirenilor rămîn neschimbate. Dacă din oarecare motive slujba nu se poate săvîrși normal, ea trebuie slujită ca în catacombe, pe la case.
17. Creștinii sunt îndemnați să nu cadă în panică și să nu se informeze exclusiv din mass-media oficială.
18. Se recomandă creștinilor să adauge la rugăciunile lor obișnuite această rugăciune:
”Mîntuiește, Doamne, și miluiește pătimitorul pămînt sîrbesc și izbăvește poporul Tău de puterile fără-de-Dumnezeu și ridică-ne nouă scaunul binecredincioșilor domni, împărați ai sîrbilor și subjugă sub picioarele lor pe tot vrăjmașul și potrivnicul, ca și noi să trăim în pace și netulburați în pacea lor, în toată evlavia și curăția. Amin.”

Îmi doresc ca această rugăciune să fie adaptată și la spațiul românesc (orice etnie cu credința ortodoxă e același neam – neamul ortodox, neamul Bisericii lui Hristos, neamul creștinesc).

De asemenea să fie rostită împreună cu troparul necenzurat/neînnoit, autentic al Sfintei Cruci:
”Mîntuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvîntează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor împărați asupra celor protivnici dăruiește. Și cu Crucea Ta păzește pre poporul Tău.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste taguri și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>