Fragmente din slujba ce cuprinde rugaciunile si cererile care se fac pentru sfintirea apei mici(aghiasmei mici) la praznicul Izvorul Tamaduirii

118473_izvorul_tamadurii[…]
Acum a sosit timpul care sfinţeşte pre toţi, şi ne aşteptă Dreptul Judecător; ci te întoarce, suflete spre pocăinţă, strigând cu lacrimi, ca şi păcătoasa: Doamne miluieşte-mă.
Cu mari curgeri ai plouat, Hristoase, izvor de vindecări astăzi, in Biserica cea intru tot cinstită a Fecioarei, şi cu stropirea binecuvântării Tale îndepărtezi bolile neputincioşilor, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre.
Fecioară ai născut neştiind de nuntă, şi Fecioară ai rămas maică nenuntită, Născătoare de Dumnezeu Marie, roagă pre
Hristos Dumnezeul nostru să ne mântuiască pre noi.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrurile mâinilor noastre, şi cere iertare păcatelor noastre, când cântăm noi cântarea cea Îngerească:
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pre noi. (de trei ori)
[..]

Cu pace Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să se sfinţească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea şi cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curăţitoare a Treimii celei mai pre sus de fire, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fie apa aceasta vindecătoare sufletelor şi trupurilor şi gonitoare a toată puterea cea vrăjmaşă, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să se trimită ei harul răscumpărării şi binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm.
Pentru toţi cei ce au trebuinţă de ajutor şi folosinţă de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să ne luminăm noi cu lumina cunoştinţei prin Treimea cea de o fiinţă, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne arate pre noi fii şi moştenitori Împărăţii Sale prin împărtăşirea şi stropirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să scăpăm noi de toată supărarea, urgia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.
[..]
Preotul citeşte această rugăciune sonor:
Doamne Dumnezeul nostru cel mare întru sfat şi minunat în lucruri, Ziditorul a toată făptura, Cela ce păzeşti aşezământul Tău şi mila Ta celor ce te iubesc pre Tine şi păzesc poruncile Tale; Cela ce primeşti lacrimile cele de umilinţă ale tuturor celor din nevoi; că pentru aceasta ai venit în chip de rob nu cu năluciri înfricoşându-ne pre noi, ci dând adevărata vindecare trupului, şi zicând: Iată te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greşeşti. Încă şi din tină ai făcut ochi sănătoşi, şi poruncind a se spăla, prin cuvânt ai pregătit sălăşluirea luminii. Cela ce înfrânezi valurile patimilor celor protivnice, şi alini marea cea sărată a acestei vieţi, şi linişteşti valurile dezmierdărilor cele grele de purtat. Însuţi, Iubitorule de oameni Împărate, Cela ce ne-ai dat nouă să purtăm veşmânt luminat ca zăpada din apă şi din Duh: (aici Preotul afundând de trei ori mâna dreaptă în apă, face semnul Crucii zicând:) vino şi acum prin venirea Sfântului Tău Duh şi sfinţeşte apa aceasta. Şi prin împărtăşirea şi stropirea apei acesteia, trimite nouă binecuvântarea Ta care spală întinăciunea patimilor.
Aşa, ne rugăm, cercetează neputinţele noastre Bunule, şi vindecă bolile noastre cele sufleteşti şi trupeşti, cu mila Ta.
[…]
Preotul citeşte rugăciunea aceasta în taină
Pleacă, Doamne, urechea Ta şi ne auzi pre noi, Cela ce ai primit a te boteza în Iordan, şi ai sfinţit apele, şi ne binecuvintează pre noi pre toţi, care prin plecarea grumazului nostru, însemnăm închipuirea robiei; şi ne învredniceşte pre noi a ne umple de sfinţenia Ta, prin împărtăşirea apei acesteia şi fă-o nouă Doamne, spre sănătatea sufletului şi a trupului. Că Tu eşti Sfinţirea noastră, şi Ţie mărire, mulţumită şi închinăciune înălţăm, împreună, şi Părintelui Tău celui fără început, şi Preasfântului, bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

 sursa:Molitfelnic 1834-1896

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste taguri și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>