Predică la Sfîntul Apostol Andrei ( 30 noiembrie ) – PR.CLEOPA ILIE

sf-apostol-andrei1Fiul al Galileei şi frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întîi ai fost chemat,Andrei cel minunat. Iar de la mormîntul tău din Patras chemi popoarele la Dumnezeu şi acum ne-ai umplut de bucurie că în România iarăşi ai venit, unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit. (Condacul Sfîntului)

Iubiţi credincioşi,

Astăzi, la 30 noiembrie, prăznuim cu multă bucurie pe Sfîntul Apostol Andrei, cel întîi chemat, Apostolul românilor, care a vestit Evanghelia lui Hristos pe pămîntul ţării noastre acum aproape 2000 de ani, în Dobrogea şi la Gurile Dunării.

Sfîntul Apostol Andrei era frate după trup cu Sfîntul Apostol Petru, fiii lui Iona, din cetatea Betsaida Galileei, şi se îndeletniceau cu pescuitul.

La început, Sfîntul Andrei a fost ucenic al Sfîntului Ioan Botezătorul. Apoi, auzind de întruparea Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, s-a dus în Capernaum, unde locuia Domnul şi L-a întrebat: Învăţătorule, unde locuieşti? Iar Domnul i-a răspuns: Vino şi vezi! (Ioan 1, 38-39). Şi a rămas cu El în ziua aceea. Astfel, Sfîntul Apostol Andrei a fost cel dintîi chemat la vestirea Evangheliei lui Hristos.

Nu după multe zile, Andrei şi Simon-Petru se aflau într-o corabie cu tatăl lor, Iona; voiau să plece pe mare la pescuit peşte. Atunci Fiul lui Dumnezeu i-a chemat pe amîndoi la apostolie, zicîndu-le: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni! (Matei 4, 19).

Din clipa aceea au lăsat toate şi au urmat lui Hristos pînă la moarte şi înviere, fiind martori ai minunilor şi Învierii Lui. Iar după înălţarea Sa la cer, trăgînd sorţi unde să plece fiecare la vestirea Evangheliei, Sfîntului Apostol Andrei i-a căzut sorţul să încreştineze mai ales ţările din jurul Mării Negre.

Deci, mai întîi a creştinat Armenia, Iviria şi Sciţia Mare, adică Ucraina de astăzi, înfigînd Sfînta Cruce pe locul unde este Kievul. Apoi a creştinat Crimeea, sudul Basarabiei şi, trecînd pe la Gurile Dunării, a zăbovit mai mult la Tomis, unde a botezat pe mulţi din Sciţia Mică, adică Dobrogea de azi.

El a stat cu ucenicii săi într-o peşteră din apropiere, unde făcea Sfînta Liturghie, de teama păgînilor închinători la idoli. Peştera poartă numele Sfîntului Apostol Andrei pînă astăzi şi se află în comuna Ion Corvin din sud-vestul judeţului Constanţa. Astăzi s-a construit acolo o mînăstire mare cu hramul „Sfîntul Apostol Andrei”.

După ce a hirotonit episcopi şi preoţi la Tomis – Constanţa de azi – Sfîntul Apostol Andrei a trecut prin Tracia – Bulgaria de azi -, prin Macedonia, prin Grecia şi a ajuns în Peloponez unde a zăbovit doi ani în oraşul Patras. Aici a creştinat pe mulţi închinători la idoli, a făcut nenumărate minuni, a dărîmat capiştile idolilor şi a mărturisit pe Hristos cu multă putere.

Văzînd aceasta ighemonul cetăţii ce se chema Egheat, l-a prins, l-a bătut tare şi l-a aruncat în temniţă cu unii din ucenicii săi. Apoi, văzînd că mulţi credeau în Hristos prin Sfîntul Apostol Andrei, l-a condamnat la moarte prin răstignire pe cruce în formă de X, dîndu-şi sufletul în mîinile Domnului nostru Iisus Hristos la 30 noiembrie, pe timpul împăratului Nero.

Iubiţi credincioşi,

Aceasta este viaţa şi pătimirea, pe scurt, a Sfîntului Apostol Andrei. El a urmat în toate lui Hristos, Mîntuitorul lumii. A vestit Evanghelia în multe ţări, a dărîmat capiştile idoleşti, a botezat nenumăraţi creştini, a întemeiat biserici, a hirotonit diaconi, preoţi şi episcopi şi a adus la credinţa în Hristos mai multe ţări, printre care şi ţara noastră.

Deci noi românii avem Biserica de origine apostolică, întemeiată în primul secol, după înălţarea Domnului la cer. Noi nu sîntem creştinaţi ca popoarele slave către sfîrşitul primului mileniu, pentru că noi sîntem din început aici în Carpaţi şi la Gurile Dunării, pe cînd ungurii au venit în Europa în secolul IV, din Mongolia şi s-au creştinat în anul 950 de Ştefan cel Sfînt; iar slavii au venit şi ei prin secolele VII – VIII din nord-estul Asiei şi s-au creştinat mai tîrziu – bulgarii, în anul 864, sîrbii, în anul 868 şi ruşii în anul 988.

Aşa a rînduit pronia divină ca să primim credinţa creştină direct de la ucenicii lui Hristos, pentru care se cade să fim permanent recunoscători.

Iubiţi credincioşi,

Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rînduit pe Sfîntul Apostol Andrei să ne creştineze şi să ne unească cu Hristos prin Botez şi pocăinţă. Sîntem o ţară creştină de origine apostolică. Să ne facem vrednici de această ţară. Să păstrăm cu sfinţenie poruncile Domnului scrise în Sfînta Evanghelie şi propovăduite de Apostoli. Fără povăţuitori nu ne putem mîntui şi fără preoţi buni rătăcim calea pocăinţei. Dar dacă ascultăm de Domnul, ascultăm şi de Biserică.

Sfîntul Apostol Andrei ne-a creştinat şi a săvîrşit prima Sfîntă Liturghie pe pămîntul României. El ne-a eliberat de demoni şi de patimi şi ne-a unit cu Hristos prin jertfă şi Liturghie. El ne-a învăţat cum să ne mîntuim prin smerenie, prin rugăciune şi prin iubire.

Să ascultăm de Sfinţii Apostoli ca de Însuşi Hristos. Să ascultăm de episcopi şi de preoţi ca de Apostoli, că ei vor da seama pentru sufletele noastre. Să nu lipsim de la biserică în sărbători, că aici este Hristos cu toţi sfinţii. Aici este mîntuirea noastră, bucuria noastră, viaţa noastră. Să nu ascultăm pe trimişii lui antihrist, care se leapădă de Biserică, de Cruce şi de toate cele sfinte.

Apoi sînteţi datori să învăţaţi copiii frica Domnului. Să faceţi misiune şi apostolat prin şcoli, prin spitale, prin casele creştinilor, prin milostenii şi cărţi sfinte ortodoxe. Dar mai ales în casele dumneavoastră.

Să trăim cu Hristos, să ajutăm la mîntuirea copiilor noştri şi a celor din jur şi nimic să nu facem fără episcop, fără preot, fără duhovnic. Ei sînt apostolii noştri pe pămînt. De vom face aşa, vom dobîndi mîntuirea sufletelor noastre, cu rugăciunile Maicii Domnului şi ale Sfîntului Apostol Andrei. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste taguri și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>