Vindecarea slugii sutaşului – Tâlcuirea Sfântului Teofilact

vindecarea-slugii-sutasului

8,5: Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L şi zicând.    

Nici acesta nu s-a suit în munte, ca să nu împiedice [curme] învăţătura şi este acelaşi sutaş despre care vorbeşte şi Luca (Luca 7,2-3). Iar dacă Luca spune că a trimis soli la Iisus, aceasta nu se împotriveşte lui Matei care zice că însuşi sutaşul a venit, căci se putea şi ca să fi trimis pe alţii înainte, iar după aceea, stăruind primejdia asupră-i, însuşi să fi venit şi să fi zis:

8, 6-7: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. (7) Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca.         

Nu şi-a adus sluga pe pat, crezând că Hristos poate s-o tămăduiască chiar nefiind [sluga] de faţă. Pentru aceea:

8, 8-10 Dar sutaşul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. (9) Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi, şi-i spun acestuia Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. (10) Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israil, n-am găsit atâta credinţă.

„Dacă eu, slugă a împăratului fiind, le poruncesc ostaşilor supuşi mie, Tu cu mult mai vârtos poţi să porunceşti morţii şi bolilor, ca de la acesta să se depărteze şi la altul să meargă”, căci bolile trupeşti sunt „ostaşi” şi „izbânditori” ai lui Dumnezeu.

Deci, Hristos Se minunează, zicând că nici la israiliteni n-a aflat atâta credinţă, cât întru cei de alt neam.

8, 11-12: Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta Ia masă cu Avraam, cu Isaac şi cu lacov în împărăţia Cerurilor. (12) Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul^ cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

N-a spus că mulţi din alte neamuri „se vor odihni”, ca să nu-i împungă pe iudei, ci acoperit a zis „de la răsărituri şî de la apusuri”. Şi a pomenit de Avraam, arătând că nu este potrivnic Legii Vechi.

Spunând „întunericul cel mai din afară”, arată că este şi unul mai dinlăuntru, care este mai uşor, căci sunt trepte şi in muncă [in caznele iadului].

Iar „fii ai împărăţiei” îi numeşte pe iudei, căci către aceştia sunt s-au iăcut] făgăduinţele: „Israil este fiul Meu,întâi-născutul Meu” .

8, 13: Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.     

Dintru aceasta, că numai cu cuvântul a tămăduit, a arătat ca adevărat şi ceea ce a spus despre iudei, anume că s-au lepădat afară [vor fi aruncaţi] dintru împărăţia Cerurilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste taguri și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>