Rugăciune pentru bunul sfârşit al vieţii (rugăciune de la Muntele Athos)

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndu­rării, cad înaintea Ta cu inimă plină de durere, Ţie Îţi încredinţez ceasul cel din urmă al vieţii mele.
Când picioarele mele reci îmi vor da să înţeleg că această corabie a vieţii mele este aproape de limanul său, Milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când ochii mei întunecaţi şi tulburi din pricina morţii ce se apropie vor căuta stăruitor spre Tine, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când mâinile mele tremurătoare şi amorţite nu vor mai putea strânge crucea şi fără de voie o vor lăsa să cadă pe patul durerii mele, Mult­milostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când obrajii mei galbeni ca ceara şi buzele mele învineţite vor stârni frică şi milă celor ce vor fi în jurul meu, când părul capului meu, ud de sudorile morţii, se va ridica în sus şi va vesti că sfârşitul este aproape, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când urechile mele vor fi gata să se închidă pentru totdeauna la vorbele oamenilor şi se vor deschide la glasul Tău care va rosti judecata cea neschimbătoare de care atârnă soarta mea pentru vecie, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când mintea mea va fi îngrozită de închipuiri înspăimântătoare şi sufletul meu, tulburat de întris­tarea morţii şi de vederea fărădelegilor mele, se va lupta cu duhurile întunericului care vor voi să îmi răpească mângâierea, acoperindu-mi ochii ca să nu caut la îndurarea Ta şi să mă arunce în deznădejde, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când voi vărsa cele din urmă lacrimi, primeşte-le ca pe o jertfă curăţitoare, după care să-mi dau sufletul cu bună pocăinţă; şi în clipa aceea înfrico­şată, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când inima mea istovită de durerile morţii abia va mai bate şi va fi cuprinsă de fiorul sfârşitului şi zdrobită de zbuciumul luptei cu vrăjmaşii mântuirii mele, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când rudeniile şi prietenii îndureraţi de starea în care mă aflu se vor aduna în jurul meu şi Te vor chema în ajutor cu multă dragoste pentru mine, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când simţurile mele se vor desprinde de lumea aceasta care va dispărea cu totul pentru mine şi eu voi geme sub povara amărăciunii agoniei şi a chinurilor morţii, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Când sufletul meu se va înfăţişa înaintea Ta şi va vedea pentru întâia oară strălucirea cea nespusă a slavei Tale, nu-l lepăda de la faţa Ta, ci primeşte-l în sânul cel dulce al îndurării Tale, Multmilostive Iisuse, fie-Ţi milă de mine.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului Înger Păzitor al vieţii mele, ale Părintelui meu duhovnic şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, miluieşte-mă pe mine, păcătosul, spurcatul şi necu­ratul, acum şi în ceasul morţii, la trecerea prin vămi şi în ziua judecăţii şi-mi iartă păcatele mele pe care le-am făcut din copilărie şi până acum. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste taguri și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>