Viaţa viitoare – SFÂNTUL AMBROZIE DE LA OPTINA

ambrozie_de_la_optina
Scrii că acum — atât din pricina bolii, cât şi din pricina dispoziţiei sufleteşti — plângi deseori şi în cea mai mare parte Il rogi pe Dumnezeu ca în viaţa viitoare să nu te lipsească de vederea feţei lui Hristos — şi întrebi dacă nu cumva acesta este un gând mândru. Nu — atâta doar că tu nu-l înţelegi cum trebuie, fiindcă toţi cei miluiţi de Domnul vor fi învredniciţi de vederea fetei lui Hristos, şi împărăţia cerurilor nu este altceva decât bucuria în Hristos Mântuitorul, care vine din vederea feţei Lui.…

Despre părerea de sine şi smerita cugetare – Sfântul Ignatie Briancianinov

sf-ignatie-briancianinov1

 

“Iubiţi fraţi! După vindecarea orbului, despre care am auzit astăzi în Sfânta Evanghelie, Domnul nostru Iisus Hristos a zis: Spre judecată am venit Eu în lumea aceasta, ca cei ce nu văd să vadă şi cei ce văd să fie orbi (In. 9, 39). Nişte trufaşi înţelepţi şi drepţi ai acestei lumi, cum erau fariseii iudei, nu puteau să asculte netulburaţi aceste cuvinte ale Domnului. Iubirea lor de sine şi înalta părere pe care o aveau despre ei înşişi s-au socotit jignite.…

Învăţăturile Starețului Ambrozie de la Optina

139392_sfantul-cuviosul-ambrozie-optina1. A trăi înseamnă să nu fii mâhnit, să nu judeci pe nimeni, să nu superi pe nimeni şi cu toţi să fii respectuos.

2. Pentru mireni, rădăcina tuturor relelor este iubirea de argint, iar pentru călugări – iubirea de sine.

3. Tristeţea vine din îngâmfare şi de la diavol. Vine din îngâmfare când nu ni se face voia, când ceilalţi nu vorbesc despre noi aşa cum am vrea şi, de asemenea, vine din râvna de a depune eforturi peste puterile noastre.…

Arhimandrit Cleopa Ilie – Despre ajutor dumnezeiesc

Deci, ţineţi-vă de Biserica lui Hristos, care de două mii de ani stăpâneşte miliarde de suflete! Nu ieşiţi din corabia mântuirii! Nu vă băgaţi în luntre sparte şi vă aruncaţi în valurile iadului şi să vă pară că vă mântuiţi afară de Biserică! Cine este afară de Hristos, acela este afară de Biserică! Cine este afară de Biserică, acela este afară de Hristos! Pentru că Biserica este Trupul lui Hristos, rămâneţi în Hristos, rămâneţi în «viţă», în trunchiul şi trupul lui Hristos, care este Biserica şi nu vă înşelaţi că mai este mântuire afară de Biserică!…

Sfântul Tihon din Zadonsk – Despre ajutor dumnezeiesc

Neputincioasă este osteneala omenească lipsită de ajutorul dumnezeiesc. „Pământul” este cuvântul omenesc care nu poate să se unească cu seminţele cereşti şi să aducă rod. Pentru aceasta este nevoie de puterea şi ajutorul Ziditorului Ceresc, al Domnului Iisus Hristos, după cum Însuşi spune: „Fără Mine nu puteţi face nimic! (Ioan 15, 5). De aceea, cel ce doreşte şi se osteneşte să rodească cuvântul dumnezeiesc trebuie să se roage cu râvnă ca Domnul Însuşi să rodească şi să desăvârşească în inima lui cuvântul Său (Matei 7, 7-8).…

Sfântul Macarie de la Optina – Despre ajutor dumnezeiesc

Aveţi următoarea nedumerire: cu cât vă străduiţi să aveţi mai multă luare-aminte la sine, de pildă atunci când vă rugaţi pentru ceva (şi vi se pare că o faceţi cu osârdie şi cu deplină credinţă în ajutorul dumnezeiesc), lucrul cu pricina nu vă iese ori au loc chiar urmări dăunătoare. Întrebaţi care să fie pricina.

Aveţi o intenţie bună şi vă gândiţi că lucrul pe care vreţi să-l faceţi e bun; el însă poate să nu Îi placă lui Dumnezeu sau nu este atunci vremea potrivită ca el să se împlinească şi atunci nu vă reuşeşte.…

Sfântul Ioan de Kronstadt – Despre ajutor dumnezeiesc

Prin dreptatea şi prin milostivirea dumnezeiască ţi-a fost dată, creştine, cinstea slăvitei lupte pentru dreptatea lui Dumnezeu, pentru credinţă şi pentru cruce, ţi-au fost date ajutorul dumnezeiesc în luptă, slăvită biruinţă şi cununa cea veşnică.

Omenirea se află în starea mult necăjită, vrednică de plâns a înviforării şi întreitei învăluiri a păcatului. Cu lacrimi trebuie să ne rugăm mereu lui Dumnezeu pentru oameni ca să potolească viforul păcatelor şi al patimilor şi ca să îndrepteze omenirea la limanul cel lin al sfintei voii Lui.…

Sfântul Ierarh Spiridon – Despre ajutor dumnezeiesc

CEREŢI ŞI VI SE VA DA ! O femeie care era foarte bolnavă avea nevoie de un medicament, care se găsea la o farmacie din satul vecin. A trimis pe fetiţa ei la farmacie, ca să-i aducă medicamentul. După ce a cumpărat medicamentul, fetiţa a plecat în fugă spre casă. Farmacistul a observat, însă, că a confundat sticla cu medicament cu altă sticlă care conţinea o soluţie foarte toxică. Trecuseră deja 20 de minute şi pe fetiţă nu o mai putea ajunge.…

Sfântului Nectarie din Eghina – Despre ajutor dumnezeiesc

Ar trebui sa incepem cu o minune neconventionala, petrecuta in copilaria Sfantului. De multe ori oamenii incadreaza la categoria minuni numai intamplari spectaculoase, vindecari, invieri, exorcizari. Si pierd din vedere minunile smerite, care au insa valoarea si importanta lor.

Anastasie (acesta a fost numele de botez al Sfântului Nectarie) a avut o copilarie foarte grea: foame, frig, singuratate, durere. Durere, foame, lacrimi. Si iara lacrimi, singuratate, durere. Ce copilarie poate fi mai trista decat aceasta?…

Sfântul Ioan Gură de Aur – Despre ajutor dumnezeiesc

Dar oricât de înţelepţi, oricât de tari şi puternici am fi noi, dacă ne lipseşte ajutorul dumnezeiesc, nu putem rezista nici la cea mai mică încercare. Ce trebuie să vorbesc eu despre noi, oamenii cei mici şi slabi? De ar fi cineva încă şi un Pavel, sau un Petru, sau Iacob, sau Ioan, şi i-ar lipsi ajutorul dumnezeiesc, uşor ar fi învins, s-ar împiedica şi ar cădea. Spre a întări aceasta, vă voi aduce numai cuvintele lui Hristos ce le-a zis lui Petru: „Iată satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul; Eu însă M-am rugat pentru tine, ca să nu piară credinţa ta” (Luca 22, 31-32).