Despre ajutorul dumnezeiesc – Învățături duhovnicești

Cel ce doreşte şi se osteneşte să rodească cuvântul dumnezeiesc trebuie să se roage cu râvnă ca Domnul Însuşi să rodească şi să desăvârşească în inima lui cuvântul Său (Matei 7, 7-8). „Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul fără de început al Tatălui Tău, ajută-ne!”

Despre ajutorul dumnezeiesc:

Sfântul Ambrozie de la Optina

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântului Nectarie din Eghina

Arhimandrit Cleopa Ilie

Sfântul Ioan de Kronstadt

 

Sfântul Isaac Sirul – Celor ce se liniştesc le e de folos încetarea grijilor păgubitoare,intrarea şi ieşirea

Cel cu multe griji nu poate fi blînd şi liniştit, pen-tru că chipurile lucrurilor, pe care le socoteşte că-i sîntde trebuinţă şi cu care se frămîntă, îl silesc să se mişteîn ele şi să se ocupe cu ele fără să vrea şi astfel risipesc pacea şi liniştea lui.

Sfântul Isaac Sirul  –  Celor ce se liniştesc le e de folos încetarea grijilor păgubitoare,intrarea şi ieşirea