Despre blândeţe, smerenie şi îndelungă răbdare

Parintele-Cleopa-28DESPRE BLÂNDEŢE, SMERENIE SI INDELUNGĂ RABDARE

Începand de aici, pe cât mila Domuului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi ajutorul Prea Curatei Sale Maici îmi va ajuta şi îmi va da pricepere, voi vorbi despre această treime de virtuţi care sunt trei verigi ale lanţului celui duhovnicesc, care le are în sine pe toate împletite şi cu care lant trebuie a se lega de Hristos tot cela ce nădăjduieşte mântuirea sufletului său.…

Despre blîndeţea, simplitatea şi nerăutatea, agonisite prin sîrguinţa înţeleaptă şi nu naturale; şi despre viclenie – Sfântul Ioan Scărarul

Lumina zorilor se iveşte înaintea soarelui şi blîndeţea este înaintemergătoarea smeritei cugetări. De aceea auzim şi Lumina, orînduindu-le pe acestea astfel după treptele lor: «Învăţaţi, zice, de la Mine, că sînt blînd şi smerit cu inima.

Despre blîndeţea, simplitatea şi nerăutatea, agonisite prin sîrguinţa înţeleaptă şi nu naturale; şi despre viclenie – Sfântul Ioan Scărarul

Despre pacea sufletului – Învățături duhovnicești

Judecând după Scriptură şi după caracterul oamenilor din vremurile noastre, trăim vremurile de pe urmă şi, cu toate acestea, trebuie să păstrăm pacea sufletului, fără de care nu există mântuire, cum a spus un mare rugător al pământului rus: Cuviosul Serafim din Sarov. În timpul vieţii Cuviosului Serafim, Domnul a păzit Rusia pentru rugăciunile lui. După el, a venit un alt stâlp care s-a ridicat de pe pământ până la cer: Părintele Ioan din Kronstadt.…