Sfântul Luca al Crimeei-Cuvânt în Joia Mare

Cina cea de Taină a lui Hristos  Cina cea de Taină a lui Hristos este atât de tainică, de adâncă şi nesfârşit de însemnată, încât inimile noastre se umplu de cutremur: căci la această sfântă Cină Domnul Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi, a rânduit Taina Sfintei Împărtăşanii şi a săvârşit pentru întâia dată această Taină, […]

„Bunul, Atotbunul şi Preabunul Dumnezeu”- Predică în Joia Mare

Pâinea inima omului o întăreşte (Ps. 103, 17), a prorocit Prorocul despre o pâine minunată, care, spre deosebire de obişnuita pâine materială, ce întăreşte trupul, trebuia să întărească inima omenească. Inima noastră are nevoie de întărire! Ea s-a clătinat înspăimântător la căderea noastră şi nu poate să se oprească singură din clătinarea aceasta. Ea este […]

Evanghelia in Sfanta si Marea Joi la Sfanta Liturghie

Evanghelia de la Matei (XXVI,2-20; Ioan XIII,3-17;Matei XXVI,21-39;Luca XXII,43-44;Matei XXVI,40-75;XXVII 1-2) Zisa-a Domnul catre ucenicii Sai :Ştiţi că peste două zile va fi Paştile şi Fiul Omului va fi dat să fie răstignit.Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. Şi împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, […]

Nu uitati niciodata ca Domnul e in voi!-Sfantul Teofan Zavoratul cuvant in Joia Mare

Slavă Ţie, Doamne! Ce zi luminată este la noi acum! Câţi oameni sau împărtăşit de sfintele lui Hristos Taine! Bucuraţi-vă, suflete fericite! Domnul este în voi! Domnul este în voi, fiindcă însuşi a zis: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine, şi Eu întru el (Ioan 6, 56)”. Să ne […]