Sfantul Maxim Marturisitorul –Cuvant la Adormirea Maicii Domnului

Maica DomnuluiAcum prin harul ei vom vorbi despre moartea sa şi despre mutarea ei din această lume la împărăţia veşnica; a asculta o astfel de istorie e bucuria şi lumina sufletelor prietene lui Dumnezeu. Când Hristos, Dumnezeul nostru, a vrut să o facă să iasă din această lume pe preasfânta şi curată Maica Sa şi să o ducă în împărăţia cerurilor pentru a primi cununa veşnică a bunăvoirilor şi ostenelilor mai adânci decât firea, pentru a o aşeza la dreapta Sa cu veşmânt de aur ţesut cu strălucire din felurite culori şi să o proclame împărăteasa tuturor făpturilor, să o ducă înăuntrul catapetesmei şi să o facă să locuiască în Sfânta Sfintelor, i-a vestit dinainte slăvită mutare.…

Predica la Adormirea Maicii Domnului – IPS Ierotheos Vlachos

adormirea-maicii-domnului-68Dupa Invierea si Inaltarea lui Hristos la cer, Maica Domnului a ramas mangaierea si alinarea intregii Biserici. Ea se afla in mijlocul Bisericii, daruind tuturor ajutorul ei.

Sfantul Grigorie Palama mentioneaza trei slujiri si lucrari specifice ale Preasfintei noastre Nascatoare de Dumnezeu.

 

In primul rand, cunoastem ca marirea ei, care s-a implinit prin Nasterea Fiului si Cuvantului lui Dumnezeu, era mai presus de „nevointa cea mai plina de ravna si care se putea lucra in multe chipuri”.…

Părintele Cleopa – Predica la Adormirea Maicii Domnului

adormirea-maicii-domnului 1314 x 600Iubiţi credincioşi,

Toate praznicele de peste an din Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare, rânduite spre cinstirea sfinţilor, aduc mare bucurie duhovnicească binecredincioşilor creştini. Dar oricât de mare ar fi slavoslovia pe care o aducem sfinţilor, ea nu se poate asemăna cu aceea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu, Ziditorul sfinţilor.

 

Astăzi nu este praznic de sfinţi, nici de îngeri. Astăzi Biserica lui Dumnezeu cea dreptmăritoare prăznuieşte şi sărbătoreşte pe Împărăteasa tuturor îngerilor şi a tuturor sfinţilor.

Vindecarea lunaticului- Tâlcuirea Sfântului Teofilact

vindecarea-lunaticului (1)Şi mergand ei spre multime, s-a apropiat de El un om, căzăndu-l in genunchi şi zicănd: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea in apă.

Acest om se arată a fi foarte necredincios Si din cele zise către el de Hristos: „O, neam necredincios”, dar şi pentru ca-i prihăneşte [invinuieşte] pe ucenici, [după cum se vede mai departe].

Oare, luna pricinuia acestea?…

Sfantul Ioan Gura de Aur despre vindecarea lunaticului

Vindecarea-lunaticului2

„Venind ei spre mulţime, s-a apropiat de El un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicînd: «Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi rău pătimeşte; de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă. Şi l-am dus la ucenicii Tai şi n-au putut să-l vindece”.

“Scriptura ni-l arată pe acest om foarte slab în credinţă. Din multe fapte se vede aceasta: din cele spuse de Hristos: „Toate sînt cu putinţă celui ce crede”; din cele spuse chiar de cel care a venit la Hristos: “Ajută necredinţei mele!”; din porunca dată de Hristos demonului ca să nu mai intre în fiul lui; şi în sfîrşit din cele spuse de om lui Hristos: “Dacă poţi!”     Aş putea fi însă întrebat:

– Dar dacă necredinţa aceluia a fost de vină că ucenicii n-au scos demonul din fiul lui, pentru ce Hristos îi mai învinuieşte?…

Duminica a-X-a după Rusalii – Vindecarea lunatecului – Sfântul Teofan Zăvorâtul

duminica-vindecarii-lunaticului Dupa coborarea de pe muntele Schimbarii la Fata, Domnul il vindeca pe tanarul indracit. Tamaduirii i-a premers o mustrare pentru necredinta, pe care a infatisat-o ca fiind pricina pentru care indracitul nu putuse fi vindecat de catre ucenici. De a cui necredinta era vorba, a tatalui care-l adusese, a poporului care se adunase, ori poate chiar a ucenicilor, nu stim; vedem insa ca necredinta inchide usa milostivului acoperamant si ajutor al lui Dumnezeu, in vreme ce credinta o deschide.…

Acatistul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul

Condac 1:

Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, aspru mustrător al împăraților nelegiuiți strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atotțiitorul, cu sfințenia vieții și a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri și vei veni înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, laudă îți aducem ție, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare îndrăzneală către Domnul, slobozește-ne pe noi din toate nevoile și necazurile cu rugăciunile tale, pe noi cei ce-ți cântăm : Bucură-te, Ilie, mărite prooroc și înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!…

Cuvânt de laudă la Sfântul Prooroc Ilie – de Sfântul Efrem Sirul

1-sf-prooroc-ilie-tesviteanul-36-1

Întru această zi, cuvânt de laudă a Sfântului Prooroc Ilie, al Preacuviosului şi de Dumnezeu Purtătorului, Părintelui nostru Efrem Sirul.

Linişte daţi-mi mie, plecaţi-vă auzurile voastre, ca să tâlcuiesc povestirea Sfântului, slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul, care a arătat râvnă fierbinte, sârguindu-se totdeauna, ca să-i înduplece pe toţi să se închine Unuia Dumnezeu. Căci, dacă a văzut poporul făcând multe nelegiuiri şi abătându-se de la Dumnezeu şi închinându-se idolilor, umplându-se de mânie şi ochiul râvnei, în sus, ţinându-l, săgetând cerul prin vorbire, a ajuns, prin cuvânt până la cer.…

Predică la Sfîntul Prooroc Ilie Tesviteanul ( 20 iulie ) – Pr.Cleopa Ilie

sfantul_prooroc_ilie_by_leon_adama-d5cdjybIlie, în adevăr va veni şi va aşeza la loc toate (Matei 17, 11)Iubiţi credincioşi,    Astăzi Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare prăznuieşte pe sfîntul, slăvitul şi marele prooroc al lui Dumnezeu, Ilie Tesviteanul, pe marele rîvnitor al adevărului, pe mustrătorul împăraţilor celor fără de lege. Astăzi cinstim pe cel mai rîvnitor prooroc al Legii Vechi, pe învăţătorul poporului celui depărtat de Dumnezeu, pe pedepsitorul proorocilor mincinoşi, pe marele făcător de minuni Ilie, căruia stihiile i s-au supus şi s-a învrednicit să vorbească cu Dumnezeu pe muntele Horeb şi cu Iisus Hristos pe Tabor.…

Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum – Tâlcuirea Sfântului Teofilact

Vindecarea-orbului-15Evanghelia de la Matei IX 27-35 

9, 27: Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El, strigând şi zicând: miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.

Orbii, ca lui Dumnezeu îi ziceau „miluieşte-ne”, iar ca unui om îi ziceau „Fiule al lui David”. Că vestită era aceasta la iudei, anume că Mesia din sămânţa lui David va să vie.

 

9, 28: După ce a intrat în casă, au venit Ia el orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta Zis-au Lui: Da, Doamne!